چاپ کردن این صفحه

هماهنگی سفر و اقامت

گروه نمانگر برای تسهیل حضور فعالان بین المللی در نمایشگاه متافو ، خدمات هماهنگی سفر و اقامت را ارائه می دهدبرای استفاده از این خدمات ، فرم ویزا را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.